Projekteringsstöd Drönare AB

Efter många år som mättekniker ser vi nu stora fördelar i att använda drönare.

Överskådliga vyer uppifrån ger en utmärkt överblick vid projektering och besiktning mm.
Ett foto ljuger inte speciellt inte om det går att mäta i det. Videofilm över en skog, väg eller efter en kraftledningsgata visar värdefulla detaljer. Drönaren gör arbetet smidigt utan att påverka trafiken i väg och banverksmiljöer. Undvika kostsamma avstängningar, trafikvakter och väntetider.

Punktmolnet är 3D, mätbart samt färglagt.
Beräkning av befintliga arealer och massor mot projekterade volymer beräknas i detaljerade terrängmodeller för exakta beräkningar inför projektering eller mängdreglering. Bygghandlingar kan läggas till i punktmolnet för planering samt följa projektets utveckling och slutbesiktning.

Termisk besiktning (FLIR Duo Pro) visar energiläckage på tex stora byggnader, fjärrvärmenät, krypströmmar som utvecklar värme, såsom transformatorstation och ställverk. Söka efter människor och djur.

Flygning över skog ger överblick av barkborreangrepp, vindfällen, och de olika trädslagen, vid t ex avverkning, värdering eller planering av utfartsvägar. 

Fotografering (SONY RX1 42 megapixlar, fullformat)
Besiktning av broar, elnät, vindkraftverk, dokumentation mm.

Utskrifter (EPSON Sure Color P9000 8 färger) i A3 A1 A0 samt laminering.

Parrot SEQUOIA multispectralsensor ser växtens klorofyllhalt
Berättar hur växten mår. Bra stöd vid planering och inventering både vid växtodling och i park och stadsmiljö.

Lidar (lasermätning)
Ger bra återgivning i 3D, mark, fastigheter, infrastruktur mm.

Som stöd för drönarens precision används GPS Trimble R10 och Totalstation S7 för att ge mycket exakta referenser och flygstöd, flygdatat efterberäknas med PPK.

Vi besöker dig gärna!
Lasse, Olle & Maria Tängerstad
0706060003, uimab@outlook.com