Projekteringsstöd Drönare AB

Efter många år som mättekniker ser vi nu stora fördelar i att använda drönare.

 • Ortofoto
 • Punktmoln
 • Videofilm
 • Massaberäkning
 • Övervakning av pågående entreprenad
 • Besiktning av elnät, broar, byggnader, skog, naturreservat mm
 • Fotografering (fullformatskamera av toppklass)
 • Termisk besiktning (FLIR värmekamera)
 • Multispectralsensor (klorofyll i växter)
 • Lasermätning (YellowScan Lidar)
 • Scanning - SX 10 och X 7

Vår drönare: Geodrone X4L v5 PPK

Ortofoto - Överskådliga vyer uppifrån ger en utmärkt överblick vid projektering och besiktning mm.
Ett foto ljuger inte speciellt inte om det går att mäta i det. Videofilm över en skog, väg eller efter en kraftledningsgata visar värdefulla detaljer. Drönaren gör arbetet smidigt utan att påverka trafiken i väg och banverksmiljöer. Undvika kostsamma avstängningar, trafikvakter och väntetider. Projektering inför 100-årsregnet.

Punktmolnet är 3D, mätbart samt färglagt.
Beräkning av befintliga arealer och massor mot projekterade volymer beräknas i detaljerade terrängmodeller för exakta beräkningar inför projektering eller mängdreglering. Bygghandlingar kan läggas till i punktmolnet för planering samt följa projektets utveckling och slutbesiktning.

Termisk besiktning (FLIR Duo Pro) visar energiläckage på tex stora byggnader, fjärrvärmenät, krypströmmar som utvecklar värme, såsom transformatorstation och ställverk. Söka efter människor och djur.

Flygning över skog ger överblick av barkborreangrepp, vindfällen, och de olika trädslagen, vid t ex avverkning, värdering eller planering av utfartsvägar. 

Fotografering (SONY RX1 42 megapixlar, fullformat)
Besiktningsfotografering och dokumentation av broar t ex rostsprängning och sprickbildning, elnät, vindkraftverk mm.

Utskrifter (EPSON Sure Color P9000 8 färger) i A3 A1 A0 samt laminering.

Parrot SEQUOIA multispectralsensor ser växtens klorofyllhalt
Berättar hur växten mår. Bra stöd vid planering och inventering både vid växtodling och i park och stadsmiljö.

Lidar (lasermätning)
Ger bra återgivning i 3D, mark, fastigheter, infrastruktur mm.

Precision - Som stöd för drönarens precision används GPS Trimble R10 och Totalstation S7 för att ge mycket exakta referenser och flygstöd, gå in i lokala stomnät, flygdatat efterberäknas med PPK för bästa möjliga precision.

Vi använder SX 10 och X 7 vid markscanning, även inomhus.

Vi tar gärna fram en specifik video just för erat projekt!

Se även våra egna videoklipp
 Säker drönarflygning
 Värmescanning hus
 Demo av flygning i fält
 Besiktning betongskador broar och byggnader
 Flygbesiktning av skog och åkermark
 Trafikövervakning

Övriga videoklipp
 Geodrone med ströförsörjning från marken
 Trimble SX 10 scannar en bro
 GeoDrone® X4L Aerial Mapping System 2017
 NEW GeoDrone® X4L v5
 Trimble X7 with Trimble Field Link.
 FLIR Duo Pro R - Thermal Camera for Drones
 Parrot Sequoia - Agricultural Drone Sensor - Capture the invisible
 GeoDrone med YellowScan LiDAR

Vi besöker dig gärna!
Lasse, Olle & Maria Tängerstad
Olle  073 2020884, Lasse  070 6060003, uimab@outlook.com