Entreprenad

Vi har många års erfarenhet av stora som små entreprenadarbeten, drivit egen bergtäkt, husgrunder, VA-nät, infrastruktur, enskilda avlopp.
Vår maskinpark är utrustad med GPS och 3D-styrning - MAKIN 3D

Kontakta oss gärna!
Lasse & Maria Tängerstad
Lasse  070 6060003, info@uimab.se