Utsättning

Vi erbjuder utsättning, inmätning och dokumentation av mätdata vid t.ex. markprojektering, byggnationer, vägbyggen, markentreprenader m.m.

Lasse: 070-6060003
uimab@outlook.com